Skip to content

Servo sistemi

Servo motori se koriste u aplikacijama gdje je potrebna precizna kontrola pozicije ili brzine. Koriste se u raznim industrijskim procesima kao što su precizna obrada metala, savijanje metala, u robotici za pogon robota i sl.