Skip to content

Roboti za pakiranje i paletiziranje​

  BLOG

  Roboti za pakiranje i paletiziranje

  Robot za prebiranje

  Sistemi za prebiranje posebno su dizajnirani za postizanje velike brzine i tačnosti, često uz pomoć mašinske vizije. Robotska tehnologija za praćenje vizuelnih linija prepoznaje komade i omogućava robotu da mjeri i sortira komade.

  Kad čovjek pri sortiranju odabire koji komad da uzme, instiktivno odabire komade koji su najbliži i najpristupačniji, te ih orijentiše na najbolji način za brzo prebiranje. Na tržištu postoje robotski sistemi koji korištenjem 2D i 3D kamera i senzora sortiraju komade na osnovu lokacije, boje, oblika ili dimenzija.

  Kod preuzimanja komada sa pokretne trake i slaganja u kutije mogu se postići brzine od 150 komada u minuti.

  Robot za paletiziranje

  Robotski sistemi omogućavaju najbrže slaganje različitih vrsta komada uz iznimnu preciznost i pažljivo rukovanje. Industrijske robote za paletiziranje odlikuje širok spektar rada i maksimalna čvrstoća. Oni su programirani za 100% opterećenje i pokrivaju opseg nosivosti od 40 do 1300 kg.

  Roboti za paletiziranje mogu rukovati pojedinačnim ili grupisanim proizvodima ili jedinicama pakovanja, bilo da se radi o kutijama, kartonima, tacnama, bocama, itd.

  p3

  Prilikom paletiziranja robot uzima komad sa proizvoljne pozicije (pokretna traka, fiksna lokacija), te ga stavlja na paletu sve dok je ne popuni. Kada je paleta popunjena, robot uzima novu i nastavlja slaganje.

  U kombinaciji sa konveernim trakama i konveernim sistemima, roboti za paletiziranje značajno ubrzavaju sve intralogističke procese za pripremu palete za ekspediciju ili depaletizaciju dolazne robe.

  p4

  Robot za pakiranje

  U današnjim brzim proizvodnim okruženjima, operacije biranje i pakovanje zahtijevaju mnogo od ljudskih operatera, uključujući neprekidnu brzinu, pouzdanost, inspekciju, sortiranje i tačnost. Uz pomoć industrijskih robota moguće je mnoštvo različitih predmeta pakirati u kutije vrlo brzo i precizno, bez potrebe za pauzama.

  p5
  p6

  PODIJELI