Skip to content

Mašinska vizija u industriji

  BLOG

  Mašinska vizija u industriji

  slika11

  Mašinska vizija (engl. Machine vision) obuhvata sve industrijske i neindustrijske aplikacije u kojima kombinacija hardvera i softvera pruža operativne smjernice uređajima u izvršavanju njihovih funkcija na osnovu snimanja i obrade slika.

  Uvođenjem mašinske vizije u proizvodni proces: inspekcija, mjerenje, kalibracija i verifikacija komada, zauzvrat nam daje bolji kvalitet, veću produktivnost i fleksibilnost proizvodnje, smanjeno vrijeme zastoja, smanjenu radnu površinu kao i mnoge druge benefite o kojima ćemo više govoriti u nastavku.

  Mašinska vizija se oslanja na digitalne senzore zaštićene u industrijskim kamerama sa specijalizovanom optikom za dobivanje slika, tako da računarski hardver i softver mogu obrađivati, analizirati i mjeriti različite karakteristike za donošenje odluka.

   

  Kako radi mašinska vizija?

  Mašinska vizija je alat koji se koristi u industriji za autonomnu kontrolu mašina, uključuje računarsku viziju tj. tehnologiju koja omogućava da se informacije sa slike obrađuju i razumiju. Dok računarska vizija predstavlja samo algoritme koji se koriste da identifikuju vizualna odstupanja, mašinska vizija podrazumijeva čitav sistem koji ujedno detektuje i odstranjuje defektne proizvode sa proizvodne linije.

  Optički senzori, digitalne kamere, ultraljubičaste ili infracrvene kamere se koriste da zabilježe  sliku i transformišu je u digitalne informacije koje su pogodne za računarsku obradu. Digitalne informacije koje zabilježi hardverska oprema se zatim obrađuju uz pomoć algoritama za obradu slike. Tri su glavna koraka obrade slike u mašinskoj viziji: pred obrada (uklanjanje šuma i pojačavanje kontrasta), prepoznavanje slike (segmentacija – threshold se primjenjuje i određuju se ivice slike), izdvajanje značajki (veličina, boja, dužina, oblik ili kombinacija ovih značajki može biti izdvojena u ovom procesu).

  Na osnovu izdvojenih informacija u koraku prepoznavanja slike, mašina se navodi da poduzme potrebne radnje.

  Kako se primjenjuje mašinska vizija u industriji?

  Da bi se postigli tačnost, pouzdanost i ponovljivost, alati za lokaciju komada moraju sadržavati dovoljno inteligencije za brzu i preciznu uporedbu stvarnih komada koji se kreću proizvodnom linijom i onih uzoraka sa treninga/etalonskih.

  Četiri su osnovne primjene mašinske vizije u industriji:

  • Navođenje
  • Identifikacija
  • Mjerenje i
  • Inspekcija
   
   

  Navođenje mašinskom vizijom

   

  slika13

  Mašinska vizija može locirati položaj i orjentaciju komada, uporediti ga sa navedenom tolerancijom i osigurati da je pod ispravnim uglom za verifikaciju ispravnosti sklopa. Navođenje se također može koristiti za izvještavanje o položaju i orjentaciji komada u 2D ili 3D prostoru. Navođenje mašinskom vizijom omogućava daleko veću brzinu i tačnost od ručnog pozicioniranja u zadacima kao što su raspoređivanje komada na paleti ili izvan nje, pakovanje komada sa transportne trake, pronalaženje i poravnavanje komada za sastavljanje sa drugim komponentama, postavljanje komada na radnu ploču ili uklanjanje komada sa iste.

  Mašinska vizija donosi dodatne sigurnosti i operativne koristi smanjenjem ljudskog učešća u proizvodnom procesu. Štaviše, sprečava kontaminaciju čistih prostorija od strane ljudskog faktora i štiti radnike od opasnog okruženja.

   

  Identifikacija

  Alati mašinske vizije omogućavaju čitanje raznih kodova kao i alfanumeričkih znakova. Sistem mašinske vizije omogućava čitanje bar-kodova (1D), data matrix kodova (2D), direktno označene komade (DPM – engl. direct part marks) i znakove printane na komadima, naljepnicama i paketima. Sistem optičkog prepoznavanja karaktera (OCR – engl. optical character recognition) čita alfanumeričke znakove bez prethodnog znanja.

  Pored toga sistem može prepoznati komade pronalaženjem jedinstvenog uzorka ili identificirati predmete na osnovu boje, oblika ili veličine.

  Ovaj sistem nam pomaže da postignemo što veću produktivnost omogućavanjem bržeg pristupa podacima kada je to potrebno. Vrijeme i napor koji su zaposlenici trebali uložiti u izvlačenje relevantnih podataka, sada se može preusmjeriti na osnovne aktivnosti. Osim toga, kompanije se ne moraju brinuti o pouzdanosti pročitanih karaktera.

  Mjerenje mašinskom vizijom

  slika15

  Mašinska vizija sa alatima za mjerenje izračunava udaljenost između dvije ili više tačaka ili geometrijskih mjesta na objektu te određuje da li ta mjerenja ispunjavaju specifikacije. Ukoliko sistem detektuje nepravilnosti, šalje signal kontroloru mašine koja aktivira mehanizam za odstranjivanje komada sa proizvodne linije.

  U praksi kamera je fiksirana i snima komade koji prolaze kroz vidno polje kamere, a softver pomoću svojih alata vrši specificirana mjerenja. Mogućnosti mjerenja dimenzija unutar 0,0254 mm čini ovaj sistem pogodnim za brojne aplikacije kojima se tradicionalno rukuje kontaktnim mjernim uređajima.

  Posebno je bitno istaknuti prednost beskontaktnog mjerenja gdje eliminisanjem fizičkog kontakta između ispitnog sistema i testiranih komada, mašinska vizija sprječava oštećenje komada i eliminiše vrijeme održavanja kao i troškove povezane sa trošenjem mehaničkih komponenti.

  Inspekcija

  Utvrđivanje nedostataka, nepravilnosti i drugih proizvodnih nedostataka. Mašinska vizija za inspekciju otkriva nedostatke, oštećenja, onečišćenja i druge nepravilnosti u proizvedenim proizvodima. Također je moguća inspekcija kompletnosti proizvoda u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji kao i kontrola sigurnosnih prstenova i poklopaca na bocama. Tamo gdje je ljudska vizija najbolja za kvalitetnu inspekciju su složene i nestrukturisane scene, dok mašinska vizija briljira u kvantitativnom mjerenju strukturiranih scena zbog svoje brzine, tačnosti i ponovljivosti.

  Na primjer, na proizvodnoj liniji sistem mašinske vizije može pregledati stotine, pa čak i hiljade komada u minuti. Sistem konfigurisan odgovarajućom rezolucijom i optikom kamere, može lako inspektovati predmete toliko male da ih ljudsko oko i ne vidi.

  PODIJELI