Skip to content

Projektovanje i instalacija robotske ćelije sa robotskom rukom i dva fiksirana stola

  1

  PROJEKTI

  Projektovanje i izrada robotske ćelije sa robotskom rukom i dva fiksirana stola

  Još jedan u nizu naših uspjeha ogleda se u realizaciji robotizacije sistema za zavarivanje. Ova robotska ćelija se sastoji od robotske ruke Fanuc M20id/12L na koju je pričvršćen pištolj za zavarivanje, te dva stola fiksirana za pod koji su postavljeni pod uglom od 90 stepeni, jedan u odnosu na drugog. Veličine stolova su 180cm što pruža mogućnost zavarivanja većeg broja proizvoda u kraćem vremenskom periodu. Ova ćelija je, prema želji kupca, prilagođena zavarivanju različitih proizvoda. Sistem rada smo pojednostavili i prilagodili operaterima koji puštaju sistem u rad, ali i mijenjanju proizvode prema potrebama ove proizvodne linije. Navedene proizvode smo prethodno isprogramirali, a preko ekrana na džojstiku moguće je vršiti odabir proizvoda i pratiti broj zavarenih komada. 

  Na ovaj način ubrzali smo proces pripreme proizvoda za zavarivanje i samog zavarivanja, a sve s ciljem povećanja proizvodnje uz maksimalan kvalitet. Kroz određeni vremenski period nakon realizacije ustanovljeno je da je kupac podigao kapacitet za dodatnih 40 gotovih proizvoda u jednoj smjeni.

  Želite ponudu za isto ili slično rješenje?

  POŠALJITE UPIT ZA PONUDU

  Na Vaše zahtjeve odgovaramo najkasnije u roku od 48 sati.
  Vaša kontakt osoba Asim Pedić.
  +387 61 946 905 ; asim.pedic@metron.ba