Skip to content

Senzori u industriji

Informacije se u suštini dobivaju mjerenjem fizikalnih veličina koje karakterišu ponašanje procesa. Mjerni uređaji pomoću kojih se u sistemu automatskog upravljanja dobivaju informacije su senzori.