Skip to content

Roboti za zavarivanje

Automatizacija postupaka zavarivanja počela se intenzivnije razvijati i upotrebljavati nakon Drugog svjetskog rata. Sredinom 60-ih godina došlo je do naglog povećanja primjene automata za zavarivanje. Glavna komponenta robotizirane zavarivačke stanice je robot obično sa 6 upravljanih osi (stepeni slobode kretanja). Na vrhu ruke robota montiran je pištolj za zavarivanje. Uz robota, potreban je pozicioner sa steznim napravama za pričvršćivanje radnog komada, izvor struje te dobavljač žice.

Uvođenje kompjutorske tehnologije (CAD, CAM, CAP, CAE…), te posebno uvođenje robotizacije omogućilo je kvalitetan pomak u proizvodnji zavarivanjem.