Skip to content

Roboti u metalnoj industriji

Roboti koje nudimo idealni su za složene operacije rezanja korištenjem lasera, kisika, plazme ili mehaničkih alata. Robotska obradna stanica za razliku od klasičnih CNC mašina pruža više stepeni slobode kretanja, fleksibilnu obradu više vrsta proizvoda, uz manju cijenu stanice u odnosu na klasične CNC mašine iste namjene.