Skip to content

Projektovanje i izrada mašine za automatsku montažu tiplova

  Proizvodjaci u automatizaciji

  PROJEKTI

  Projektovanje i izrada mašine za automatsku montažu tiplova

  Uspješno smo realizovali još jedan projekat iz oblasti automatizacije proizvodnog procesa. Naime, radi se o mašini za automatsku montažu tiplova. Projekat je rađen posebno prema zahtjevima kupca od dizajna do izrade mašine. Sistem automatski vrši montažu metalnih klinova u plastičnu tiplu. Operater dopunjuje sistem po potrebi s novim radnim komadima i otprema završene komade. Vibro dodavač, u zadanom položaju, transportuje radni komad do alata na rotacionom stolu. Na rotacionom stolu nalazi se 12 alata koji pozicioniraju metalni klin i tiplu u odgovarajući položaj za presovanje. Nakon pozicioniranja, automatski se vrši presovanje klina u tiplu. Završna operacija je otprema radnog komada s rotacionog stola, koji se u ovisnosti da li je dobar ili škartni komad izbacuje na predviđeno mjesto. 

  Prethodno je analizirano radno mjesto prije automatizacije prikupljanjem podataka iz dnevnika rada. Na taj način su dobiveni podaci o produktivnosti, vremenima  obrade, pripreme i slično. Analiziran je uzorak od 40 smjena, a dobiveni su podaci po kojima je kapacitet povećan za skoro 10 puta. Kapacitet ručne montaže od 300 kom/h podignut je na 3000 kom/h što je napravilo velike uštede i brzi povrat investicije

  Želite ponudu za isto ili slično rješenje?

  POŠALJITE UPIT ZA PONUDU

  Na Vaše zahtjeve odgovaramo najkasnije u roku od 48 sati.
  Vaša kontakt osoba Asim Pedić.
  +387 61 946 905 ; asim.pedic@metron.ba